.

FINADUS persoonlijk, vertrouwd en overzichtelijk

DIENSTVERLENING


Administraties

 • Opzetten en inrichten van de financiële administratie
 • Begeleiding bij het zelfstandig voeren van de financiële administratie
 • Administreren bank/giro afschriften, verkoopfacturen, inkoopfacturen en kasstaten
 • Administreren overige financiële documenten 

 

Opzetten en voeren van loon administraties

 • Periodieke salarisverwerking
 • Periodiek ontvangt u van ons de salarisspecificaties, betaallijst salarissen, loonjournaalpost periodiek en cumulatief
 • Aangiften loonbelasting
 • Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst, ziekenfondsen en andere instanties      
 • Tijdige verwerking van CAO wijzigingen
 • Toetsing en toepassing van wet- en regelgeving
 • Voorlopige loonberekeningen om u een juiste indicatie te geven van de loonkosten van de betreffende      werknemer
 • Verzorgen van rapportages inzake de inzet (urenlijsten), en of kosten van uw personeel


Opmaken en doen van winst-en btw-aangiften

 • Aangiften omzetbelasting
 • Aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekering
 • Aangiften vennootschapsbelasting      
 • Regelmatige tussentijdse toetsing van de te betalen belastingen
 • Begeleiding bij belastingcontroles
 • Samenstellen jaarrapport
 • Uitstel aanvragen en/of schattingen verzenden
 • Indienen bezwaarschriften bij de belastingdienst

 

Geven van financieel- en fiscaal advies

 • Advisering diverse fiscale gebieden
 • Bij wijzigingen van de belastingwetgeving die voor u van toepassing zijn wordt u tijdig van op de hoogte gesteld knelpunten te voorkomen of mogelijkheden te volledig te benutten
 • Starters begeleiding
 • Administratieve organisatie
 • Tussentijdse rapportages, opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses
 • Direct ingrijpen bij veranderingen of afwijkingen
 • Financierings- en investeringsvraagstukken
 • Cijfervergelijking met voorgaande perioden